CẬP NHẬT TIÊU CHÍ ĐỀ CỬA PATHWAY 1 | Visa Tay nghề vùng miền 491

Trước đây, người nộp hồ sơ Pathway 1 phải sống và làm việc tại khu vực được chỉ định ít nhất 12 tháng. Làm việc cho một chủ lao động duy nhất, cùng với các yêu cầu khác. Dựa trên phản hồi tại các hội thảo về Di cư tay nghề khu vực gần đây, yêu cầu thời gian làm việc giảm xuống còn 6 tháng.

Những thay đổi chính:

Giảm thời gian làm việc: Người nộp đơn hiện phải sống và làm việc tại khu vực được bang NSW chỉ định. Và liên tục làm việc trong 6 tháng qua, thay vì 12 tháng trước đó.

Sự thay đổi này có nghĩa là nhiều lao động tay nghề cao sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin visa Tay nghề vùng miền (subclass 491) theo Pathway 1. Mở ra cơ hội cho những người đã đóng góp cho nền kinh tế và cộng đồng trong 6 tháng.

Các tiêu chí còn lại:

Việc làm phải được thực hiện với một chủ lao động duy nhất trong khu vực NSW. Làm việc từ một cơ sở kinh doanh đã được thành lập ở khu vực NSW.

Vị trí này phải thuộc nghề nghiệp được đề cử (hoặc liên quan chặt chẽ) của người nộp đơn.

Nghề nghiệp phải được bang NSW coi là có tay nghề.

Người nộp đơn phải được trả mức lương tối thiểu TSMIT là $70,000 (tỷ lệ tương ứng – nếu dưới 38 giờ mỗi tuần) từ người sử dụng lao động đủ tiêu chuẩn của họ trong tay nghề đã được đề cử (hoặc liên quan chặt chẽ) trong 6 tháng ngay trước khi nộp đơn.

LƯU Ý:

Việc làm có tay nghề phải diễn ra ngay sau khi bang NSW xét thấy người nộp đơn có tay nghề cao trong nghề nghiệp của họ. Và phải xuất hiện trong SkillSelect EOI của họ.

Người nộp đơn phải nộp đơn xin visa trong nước Úc. Và không được có đơn xin visa thường trú tại Bộ Nội Vụ

Nguồn: https://www.nsw.gov.au/visas-and-migration/skilled-visas/skilled-work-regional-visa-subclass-491