ELIZE KHUYEN NGUYEN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CHUYÊN MÔN

  • Hơn 12 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại nước ngoài.
  • Cựu Trưởng phòng Tuyển sinh của học việc King’s Own Institute.
  • Cựu Cán bộ Tuyển sinh của Đại học Sydney.
  • Cựu Giám đốc Quốc Gia thị trường Việt Nam cho Công ty Bridge Blue Global tại Sydney. 
  • Cố vấn Di trú được cấp phép hành nghề tại Úc, mã số hành nghề MARN 2217759.

HỌC VẤN

  • Thạc sỹ Nhân Quyền, Đại học Sydney.
  • Thạc sỹ Giảng dạy tiếng Anh, Đại học Macquarie.
  • Chương trình Sau đại học Ngành Luật di trú Úc, Đại học Western Sydney.