nguyễn thu ngọc giám đốc tuyển sinh - thị trường việt nam

chuyên môn

  • 6 năm làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam với nhiều trọng trách quan trọng về mặt quản lý và tài chính.
  • Giám đốc Trung tâm Tư vấn du học EMK Global Vietnam.
  • 5 năm kinh nghiệm tư vấn du học các nước cho hàng trăm khách hàng.

học vấn

  • Thạc sỹ Kế toán loại ưu của Học viện Tài chính.
  • Chứng chỉ xuất sắc Tư vấn Du học.
  • Nhiều chứng chỉ và bằng khen khác.