VISA TAY NGHỀ THƯỜNG TRÚ CHỦ BẢO LÃNH 186

thông tin về visa 186

VISA 186 cho phép những người lao động có tay nghề, được người sử dụng lao động đề cử, làm việc và và sinh sống tại khu vực được chỉ định. Những vùng này bao gồm tất cả mọi nơi trên lãnh thổ Úc, ngoại trừ những khu vực đông dân như Melbourne, Sydney và Brisbane.

ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA VISA 186

 • Bạn phải có những kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Bạn phải được đề cử bởi một nhà tuyển dụng Úc.
 • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe được quy đinh bởi Chính Phủ Úc.
 • Độ tuổi: Dưới 45 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
 • Được bảo lãnh: Phải được một doanh nghiệp thỏa điều kiện ở Úc bảo lãnh.
 • Tiếng Anh: Đạt 6.0 IELTS, hoặc chứng chỉ tương đương.
 • Đủ sức khỏe và nhân phẩm tốt tại thời điểm nộp hồ sơ và thỏa mãn các tiêu chí của Chính Phủ Úc.
 • Lý lịch tư pháp: Không có tiền sự hoặc tiền án; Không nợ Chính phủ Úc; Chưa từng bị từ chối hoặc bị hủy visa Úc trước đó

ĐIỀU KIỆN RIÊNG CỦA CÁC LOẠI VISA 186

Visa 186 diện chuyển tiếp từ visa 482: Cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Tính chất công việc: Vị trí công việc giống như lúc bảo trợ đương đơn với visa 482.
 • Kinh nghiệm làm việc: Trong 3 năm giữ visa 482, đương đơn đã làm việc toàn thời gian cho cùng một công việc tại doanh nghiệp bảo lãnh.
 • Kỹ năng tay nghề (skills assessment): Có thể được yêu cầu. 

Visa 186 diện trực tiếp định cư: Cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Về công việc được bảo trợ: Thuộc danh sách nghề trung và dài hạn áp dụng cho visa 186 (MLTSSL), hoặc công việc toàn thời gian và có hiệu lực ít nhất trong 2 năm.
 • Đương đơn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Phải chứng minh có kỹ năng tay nghề.

Visa 186 diện thỏa thuận lao động:

 • Công việc có thể không cần thuộc danh sách MLTSSL, miễn là được Chính phủ Úc chấp thuận.
 • Đương đơn có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Có thể được yêu cầu kỹ năng tay nghề.

QUYỀN LỢI CỦA VISA 186

 • Đương đơn được định cư Úc.
 • Quyền hưởng an sinh xã hội: Có thể đăng ký tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc (Medicare).
 • Được làm việc và tham gia các khóa học ở Úc.
 • Có thể tự do ra, vào nước Úc để du lịch trong 5 năm đầu tiên. Hết thời hạn này, đương đơn có thể dễ dàng gia hạn thường trú (RRV – Resident Return visa) để tiếp tục.
 • Đương đơn được phép bảo lãnh người thân thỏa điều kiện.
 • Có cơ hội nhập Quốc tịch Úc nếu thỏa các điều kiện.