Visa 482

Thông tin về Visa 482

Visa 482 là Visa tạm trú dành cho những lao động có tay nghề sang làm việc cho doanh nghiệp tại Úc trong thời gian từ 2– 4 năm. Đối với loại visa này đương đơn cần được doanh nghiệp bảo lãnh để được nộp hồ sơ visa. Ngoài ra, ngành nghề để được nộp hồ sơ cũng thuộc một trong những ngành nghề đang thiếu hụt nhân sự tại Úc. 

Visa 482 Úc có mấy loại?

Visa 482 Úc có đến 3 loại, gồm:

 • Visa 482 ngắn hạn
 • Visa 482 trung – dài hạn  
 •  Visa 482 diện thỏa thuận lao động 

Điều kiện xin visa 482 

Dành cho doanh nghiệp bảo lãnh:

 • Nếu bảo lãnh đương đơn theo diện thỏa thuận lao động, doanh nghiệp cần đăng ký với Chính phủ Úc. 
 • Doanh nghiệp đã đăng ký và đang hoạt động hợp pháp ở Úc. 
 • Nếu mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng, doanh nghiệp phải có một kế hoạch để đáp ứng yêu cầu về đào tạo nhân viên bản xứ Úc. 
 • Doanh nghiệp đã được Chính phủ xác nhận đủ tiêu chuẩn bảo trợ người lao động.

Dành cho đương đơn (người lao động được bảo lãnh):

 • Được doanh nghiệp bảo trợ: Đương đơn phải được doanh nghiệp ở Úc đề cử và bảo lãnh sang Úc làm việc. 
 • Nếu xin visa 482 Úc ngắn hạn: ngành nghề được bảo lãnh thuộc danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL). 
 • Nếu xin visa 482 trung và dài hạn: ngành nghề được đề cử thuộc danh sách ngành nghề trung và dài hạn (MLTSSL). 
 • Nếu xin visa 482 Úc diện thỏa thuận lao động: ngành nghề được bảo lãnh có thể không thuộc 2 danh sách trên. Nhưng doanh nghiệp đã giải trình cụ thể việc này với Chính phủ Úc

Học vấn: Tốt nghiệp bậc trung cấp trở lên. 

Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực được đề cử. 

Đánh giá kỹ năng tay nghề (skills assessment): Vượt qua kỳ đánh giá kỹ năng tay nghề (nếu được yêu cầu). 

Gửi thư bày tỏ nguyện vọng – GTE (Genuine temporary entrant): Chỉ áp dụng với visa 482 Úc diện ngắn hạn. 

Tiếng Anh: Trình độ tiếng Anh phải thỏa yêu cầu: – Tổng điểm tối thiểu là 5.0. Mỗi kỹ năng đạt ít nhất 4.5 điểm hoặc các chứng chỉ tương đương. 

Đương đơn đã hoàn trả các khoản nợ cho Chính phủ Úc (nếu có). 

Đương đơn chưa từng bị từ chối hay bị hủy visa Úc trước đó. 

Không có tiền sự hay tiền án. 

Sức khỏe và phẩm chất: Thỏa yêu cầu theo tiêu chí đánh giá của Úc. 

Nơi nộp hồ sơ và nơi nhận visa: Trong hoặc ngoài nước Úc, tùy trường hợp cụ thể. 

Quyền lợi của người giữ visa 482 

Quyền cư trú:

 • Visa 482 ngắn hạn: Tối đa 2 năm
 • Visa 482 trung – dài hạn: Tối đa 4 năm 
 • Visa 482 diện thoả thuận lao động: Tối đa 4 năm  

Quyền lao động:

Đương đơn được làm việc cho doanh nghiệp bảo trợ mình trong thời hạn của visa 

Quyền giáo dục:

Đương đơn được học tập ở Úc (nhưng không được Chính phủ Úc hỗ trợ tài chính). 

Quyền đi lại:

Đương đơn được tự do xuất nhập cảnh Úc trong thời hạn của visa. 

Bảo lãnh người thân:

Có thể bảo lãnh thân nhân thỏa điều kiện cùng sang Úc. 

Quyền xin visa thường trú:

 • Visa 482 ngắn hạn: Có có hội định cư Úc theo diện tay nghề 
 • Visa 482 trung – dài hạn : Sau 3 năm giữ visa, nếu thỏa điều kiện, đương đơn có thể xin tiếp visa 186 để định cư.
 • Visa 482 diện thỏa thuận lao động: Có thể xin visa 186 để định cư Úc khi thỏa điều kiện.