Visa du học 500

Thông tin về Visa 500

Visa 500 là thị thực dành cho người muốn đến Úc du học. Bạn sẽ được ở lại Úc hợp pháp trong khoảng thời gian khóa học diễn ra. Ngoài ra bạn có thể đi lại nhiều lần trong khoảng thời gian giữ visa 500.

Thời hạn của visa 500

Visa 500 được cấp sẽ tùy thuộc độ dài khóa học mà bạn chọn, có thể cho phép bạn ở lại Úc từ 5 – 7 năm. 

Điều kiện xin visa 500

  • Được một trường học ở Úc chấp nhận. Đó phải là khóa học toàn thời gian được đăng ký với CRICOS. 
  • Đương đơn <18 tuổi cần có người bảo trợ giám hộ. 
  • Học sinh phải đăng ký bảo hiểm y tế du học sinh (OSHC) trong suốt quá trình học. 
  • Cần đáp ứng tất cả các yêu cầu về sức khỏe được chỉ định đủ điều kiện sống ở Úc.
  • Nếu bạn đang ở Úc, bạn phải có giải trình hợp lý để xin chuyển đổi qua visa 500. 
  • Chi phí xin thị thực du học Úc visa 500 này là $710 cho người nộp đơn chính 

Quyền lợi của visa 500

  • Học tập 
  • Du lịch 
  • Làm việc 48 giờ mỗi hai tuần (áp dụng từ ngày 1/7/2023)