visa bảo lãnh cha mẹ tạm thời 870

Thông tin về Visa 870

Đây là visa tạm thời cho phép cha mẹ là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện đến Úc trong tối đa 3 hoặc 5 năm.

Với loại visa này, bạn có thể:

  • Đoàn tụ với con mình.
  • Thăm Úc trong tối đa 3 – 5 năm.
  • Nộp đơn xin lại visa diện bảo lãnh cha mẹ tạm trú để đến Úc với thời gian tối đa là 10 năm tại Úc.

Bạn không thể làm việc ở Úc trong khi bạn có thị thực này.

Thời gian xử lý visa: 

  • Đối với ứng viên xin visa: 90% visa được xử lý trong vòng 8 tháng.
  • Đối với người bảo lãnh: 90% visa được xử lý trong vòng 70 ngày.

điều kiện của visa 870

  • Người bảo lãnh cha mẹ được chấp thuận trước khi cha mẹ nộp đơn xin loại visa này.
  • Nộp đơn xin visa trong vòng 6 tháng kể từ ngày được chấp thuận, hoặc 60 ngày nếu bạn được phép nộp đơn tại Úc.