VISA BẢO LÃNH CHA MẸ 143

THÔNG TIN VỀ VISA 143

Đây là loại visa vĩnh viễn, cho phép cha mẹ định cư tại Úc, trở thành công dân Úc hoặc công dân New Zealand được phép tới Úc.

Với loại visa này, bạn có thể:

  • Cấp quyền thường trú, cho phép bạn sống, làm việc và học tập tại Úc mà không bị giới hạn thời gian.
  • Làm việc và học tập tại Úc.
  • Được tiếp cận nhiều lợi ích xã hội, bao gồm chăm sóc sức khỏe thông qua Medicare và một số lợi ích an sinh xã hội nhất định.
  • Đưa thành viên gia đình của bạn đến Úc cùng bạn.
  • Nộp đơn xin quốc tịch Úc nếu đủ điều kiện.

Có thể mất tới 5 năm để nhận được kết quả cuối cùng của đơn xin visa của bạn. Hồ sơ xin visa cần trải qua hai vòng đánh giá. Theo Bộ Nội vụ, từ lần đánh giá đầu tiên đến khi thị thực được gửi đi để xử lý lần cuối, phải mất tối thiểu khoảng 58 tháng.

bao-lanh-nguoi-than-sang-my-lam-viec-dinh-cu-1132022-1-1

YÊU CẦU KHI NỘP VISA 143

1. Có con đủ điều kiện định cư Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện, trừ khi bạn đang nộp đơn theo lộ trình hưu trí.

2. Đáp ứng bài kiểm tra về sự cân bằng của gia đình:

  • Ít nhất một nửa số con và con riêng của bạn là trẻ đủ điều kiện, hoặc
  • Có nhiều trẻ em đủ điều kiện sống ở Úc so với bất kỳ quốc gia nào khác.
  • Điều kiện này có thể được miễn nếu bạn đang nộp đơn xin theo lộ trình hưu trí hoặc đang giữ visa 173.

3. Có Bảo hiểm hỗ trợ, trừ khi bạn đang theo lộ trình Hưu trí

4. Chưa nộp đơn xin hoặc có Visa diện bảo lãnh cha mẹ tạm trú (870) khi nộp đơn xin thị thực này.