VISA BAO LÃNH CHA MẸ LỚN TUỔI 864/884

THÔNG TIN VỀ VISA 864/884

Đây là visa vĩnh viễn cho phép cha mẹ có tuổi của một công dân Úc định cư, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện ở lại Úc.

Với loại visa này, bạn có thể:

 • Cấp quyền thường trú, cho phép bạn sống, làm việc và học tập tại Úc mà không bị giới hạn thời gian.
 • Làm việc và học tập tại Úc.
 • Được tiếp cận nhiều lợi ích xã hội, bao gồm chăm sóc sức khỏe thông qua Medicare và một số lợi ích an sinh xã hội nhất định.
 • Đưa thành viên gia đình của bạn đến Úc cùng bạn.
 • Nộp đơn xin quốc tịch Úc nếu đủ điều kiện.

yêu cầu khi nộp hồ sơ xin visa 864/884

 1. Có con đủ điều kiện là công dân Úc định cư, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện, trừ khi bạn đang nộp đơn xin theo lộ trình hưu trí.
 2. Đủ tuổi để nhận lương hưu ở Úc (65 đến 67 tuổi).
 3. Đáp ứng bài kiểm tra về cân bằng số con:
 • Ít nhất một nửa số con và con riêng của bạn là trẻ đủ điều kiện, hoặc
 • Có con đủ điều kiện sống ở Úc hơn bất kỳ quốc gia nào khác
 • Điều kiện này có thể được miễn nếu bạn có visa loại 884.
 • Có Bảo hiểm Hỗ trợ, trừ khi bạn đang nộp đơn xin theo lộ trình hưu trí.
 • Chưa nộp đơn xin hoặc có visa Bảo lãnh cha mẹ tạm thời 870 khi nộp đơn xin visa này.