VISA HÔN NHÂN TẠI NƯỚC ÚC 820/801

THÔNG TIN VỀ VISA 820 VÀ VISA 801

Visa Úc 820/80 là visa diện hôn nhân nộp trong nước Úc. Loại visa này cho phép công dân hay thường trú nhân Úc, công dân New Zealand có đủ điều kiện được bảo lãnh vợ/chồng/bạn đời của mình đến Úc sinh sống.

 • Đây là visa tạm trú.
 • Visa này có thể dẫn tới visa hôn nhân thường trú.
 • Bạn cần sống ở Úc trong thời điểm nộp hồ sơ.

Visa 801 cho phép vợ/chồng/bạn đời của công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand định cư tại Úc. Visa này thường dành cho những đương đơn đang giữ visa hôn nhân tạm trú 820.

 • Đây là visa để định cư.
 • Bạn cần đang giữ visa hôn nhân tạm trú 820.

THÔNG TIN VỀ VISA 820 VÀ VISA 801

VISA 820

 • Sống, làm việc và học tập tại Úc trong 2 năm.
 • Du lịch trong và ngoài Úc không giới hạn số lần.
 • Tham gia các lớp học tiếng Anh miễn phí do Chương trình tiếng Anh dành cho người di cư nếu bạn đủ điều kiện.
 • Tiếp cận tới các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc, Medicare.

VISA 801

 • Sống, làm việc và học tập tại Úc vô thời hạn.
 • Bảo lãnh các thành viên gia đình đủ điều kiện đến Úc.
 • Nộp đơn xin quốc tịch Úc nếu đủ điều kiện.

điều kiện nộp đơn xin visa 820/801

VISA 820

 • Bạn phải ở Úc vào thời điểm nộp đơn xin visa và nhận quyết định.
 • Bạn phải có người bảo lãnh (chồng/vợ/bạn đời) khi nộp đơn.
 • Khi giữ visa 820, bạn và vợ/chồng/bạn đời của bạn phải đáp ứng các yêu cầu về mối quan hệ.
 • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên vào thời điểm nộp đơn xin visa.

VISA 801

 • Bạn phải có visa hôn nhân tạm trú 820.
 • Phải 2 năm trôi qua kể từ khi bạn nộp đơn xin visa đồng thời visa 820 và 801 thì bạn mới đủ điều kiện để được xét cấp visa thường trú. Nếu bạn đang có mối quan hệ lâu dài hoặc chồng/vợ/bạn đời của bạn đang giữ visa cụ thể trước khi bạn nộp đơn, bạn có thể được cấp visa thường trú khi chưa đầy 2 năm.
 • Bạn phải duy trì mối quan hệ với vợ/chồng/bạn đời trừ khi mối quan hệ đó đã kết thúc trong những trường hợp đặc biệt.