VISA HÔN PHU/HÔN THÊ 300

THÔNG TIN VỀ VISA 300

Visa hôn phu/hôn thê 300 cho phép bạn đến Úc để kết hôn với chồng/vợ sắp cưới và sau đó nộp đơn xin visa hôn nhân tại nước Úc 820/801.

QUYỀN LỢI

  • Sống tại úc từ 9 -15 tháng từ ngày được cấp visa.
  • Làm việc và học tập tại Úc.

yêu cầu của VISA 300

  • Bạn cần ở ngoài nước Úc tại thời điểm nộp hồ sơ và nhận kết quả.
  • Bạn phải có chồng/vợ sắp cưới tại thời điểm bạn nộp hồ sơ xin visa và giữa visa. bạn và chồng/vợ sắp cưới cần đạt những điều kiện về mối quan hệ.
  • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ xin visa.