VISA KỸ NĂNG THEO YÊU CẦU – ĐỘT PHÁ TRONG CHIẾN LƯỢC NHẬP CƯ ÚC

Visa Kỹ năng theo Yêu cầu là gì?

Lợi ích của Visa Kỹ năng theo Yêu cầu

Những lợi ích của Visa Kỹ năng theo Yêu cầu
Thời hạn và tính linh hoạt
Xử lý visa
Lộ trình trở thành thường trú nhân
Kiểm tra thị trường lao động hợp lý

Các lộ trình khác nhau

Quy trình nộp đơn xin Visa Kỹ năng theo Yêu cầu

Cải cách và phát triển trong tương lai