QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KHI DU HỌC ÚC

1. Quản lý tài chính

2. Ưu đãi và giảm giá hấp dẫn

3. Đi ăn ngoài tiết kiệm

4. Các lựa chọn tập thể dục hợp lý

5. Giảm giá cho sinh viên ở mọi nơi

6. Mua sắm tạp hóa thông minh

7. Tận dụng việc mua sắm đồ cũ

8. Tận dụng doanh số bán hàng

9. Tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết