DU HỌC ÚC NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 2024

Tại sao nên chọn Úc nếu học ngành Giáo dục Công tác Xã hội?

Central Queensland University – Một trung tâm giáo dục công tác xã hội
Western Sydney University – Cầu nối lý thuyết và thực hành
Australian College of Applied Psychology – Tập trung vào khoa học xã hội ứng dụng
Southern Cross Education Institute – Góc nhìn toàn cầu

Kết luận