TIPS SĂN HỌC BỔNG ÚC TỪ A ĐẾN Z

Cách săn học bổng du học Úc

Tham gia công tác xã hội, hoạt động tình nguyện, các lớp kỹ năng, năng khiếu

Nghiên cứu, tìm hiểu về các suất học bổng càng sớm càng tốt 

Nộp càng nhiều học bổng càng tốt

Tìm kiếm sự giúp đỡ trong quá trình chuẩn bị hồ sơ

Đọc cẩn thận, kỹ lưỡng các điều kiện học bổng