TẠM DỪNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG (ROI) ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH DI CƯ TAY NGHỀ CỦA BANG NAM ÚC 2023-2024